CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN

Chính sách đổi trả

Trả hàng/ Đổi hàng

Việc hoàn trả/ đổi hàng các sản phẩm có sẵn tại kho có thể được chấp nhận trong một số trường hợp. Vui lòng liên hệ bộ phận Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của JUN TRADING nếu có yêu cầu hoàn trả. Xin lưu ý rằng chi phí vận chuyển đối để hoàn trả sản phẩm về JUN TRADING hoặc tại địa điểm do JUN TRADING chỉ định sẽ do khách hàng chi trả.

Công ty không chấp nhận yêu cầu hoàn trả sản phẩm được Sản-Xuất-theo-Đơn Đặt Hàng vì lý do các sản phẩm này đều được sản xuất theo yêu cầu riêng của Quý khách hàng. Xin vui lòng tham khảo chi tiết tại trong Catalog hoặc Tài liệu liên quan.

Nếu sản phẩm nhận được khác với yêu cầu khi đặt hàng, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của JUN TRADING.

Chính sách hủy đơn đặt hàng / Hoàn trả sản phẩm này có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo.

TOP